Z największą częstotliwością uczniowie i uczennice jednak wypowiadali się na temat zaobserwowanych przez siebie przejawów braku akceptacji dla odmienności, która niestety czasem generuje zachowania dyskryminacyjne. Młodzi ludzie dużo uwagi poświęcili problemowi nienawiści w sieci, cyberprzemocy.  Dużo rozmawiali na ten temat, sami zaproponowali, aby to ten właśnie temat omówić bardziej szczegółowo na kolejnych warsztatach.  Młodzież ponownie zaangażowała się w zajęcia, wypowiadała się na temat cyberprzemocy, nienawiści w sieci. Grupa próbowała zdefiniować pojęcie „cyberprzemoc”, określić przyczyny hejtu w sieci oraz sposoby reagowania na to zjawisko.

 Po wybraniu tematu: przemoc fizyczna i słowna oraz narzędzi, kolejnym krokiem było zorganizowanie w gimnazjum  akcji Tygodnia bez przemocy, który odbył się w szkole w ramach kampanii - STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE.

Spośród wszystkich propozycji wybrałyśmy problem, który najczęściej powtarzał się w wypowiedziach uczniów. A mianowicie: jak ubiór człowieka wpływa na jego relacje z innymi osobami. 

Trudne, kontrowersyjne tematy są stałą częścią życia szkoły. Kluczem jest znalezienie przez nas nowego sposobu podjęcia tematu, by pomóc uczniom spojrzeć na problem z innej perspektywy,a przy tym zmniejszyć dystans między poszczególnymi osobami lub grupami. Nasze działania tym razem przybrały formę psycho-eduakcujnych warsztatów dla klas szóstych

Wybraliśmy temat ASERTYWNOŚĆ, ponieważ wiele osób posiada problem z asertywną odmową. Chcieliśmy przedstawić ten problem i uświadomić jak często występuje on w naszym życiu .Wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę jest ona wykorzystywana przez innych.

Dzieci bardzo zaangażowały się w działania, czuły się odpowiedzialne za podjętą pracę nad trudnym tematem. Wybraliśmy problem odrzucenia przez rówieśników. Okazało się, że w kilku klasach są dzieci odrzucane z rożnych powodów przez rówieśników.

Trudnym tematem okazała się złość, przemoc i agresja. Często młodzież nie rozróżnia tych pojęć i nie potrafi sobie z nimi poradzić. Podczas realizacji naszego projektu chcieliśmy poruszyć zagadnienia dotyczące agresji w domu, wśród rówieśników i w szkole. Naszym celem było wypracowanie form przeciwstawiania się takim zachowaniom.
 

Uczniowie zaangażowali się w projekt i chętnie pracowali. Mieli wiele ciekawych pomysłów, które przy pomocy nauczyciela wcielili w życie. W klasie pojawiły się problemy dotyczące relacji rówieśniczych w grupie, sposobów rozwiązywania problemów. Dlatego postanowiliśmy zmierzyć się z tym tematem.

Wymyśliliśmy slogan kampanii: Uzależnienie! A co na TAK? Temu podporządkowaliśmy wszystkie pozostałe działania: zrobiliśmy plakaty, ulotki, filmik oraz opracowaliśmy scenariusz warsztatów. Nasze informacje dotykały tematu uzależnień – czym są, od czego można się uzależnić, jakie negatywne skutki ze sobą niosą

Wskazując je jako faktyczne tematy-potwory, tematy tabu: problem hejtu, palenia papierosów, samookaleczenia. Nasze tematy wskazało codzienne życie uczniów.

Strony