Opiekun projektu: Magdalena Galińska i Joanna Gewald

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu
Temat:„Tacy sami, a ściana między nami” - różnice indywidualne, droga do wzajemnego
szacunku i tolerancji"

Główne działania podejmowane przez grupę projektową

Trudne, kontrowersyjne tematy są stałą częścią życia szkoły. Kluczem jest znalezienie przez nas nowego sposobu podjęcia tematu, by pomóc uczniom spojrzeć na problem z innej perspektywy,a przy tym zmniejszyć dystans między poszczególnymi osobami lub grupami. Nasze działania tym razem przybrały formę psycho-eduakcujnych warsztatów dla klas szóstych. Naszym celem było odejście od stereotypowego myślenia, a przy tym poznanie wzajemnych różnic indywidualnych z zachowaniem wzajemnego szacunku i co najważniejsze tolerancji. Podjęty temat zmusił nas do zdrowego wytężenia umysłu i skorzystania z własnej jak się okazało nieograniczonej wyobraźni.

 

Odbiór działania
 

Nieszablonowa forma zajęć była dla uczniów na tyle interesująca, że udało się zrealizować wszystkie założone cele a nawet ciut więcej. Uczniowie mieli okazję spojrzeć na siebie oczami innych a efekty były zaskakujące…☺ Każdy wyszedł z zajęć z czymś nowym..WIEDZĄ O SOBIE I INNYCH , TEMATEM DO PRZEMYŚLENIA, WIĘKSZĄ OTWARTOŚCIĄ NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA …a także z czymś już nam dobrze znanym...UŚMIECHEM!

Zgodnie stwierdziliśmy, że nie ma dwóch identycznych osób, ale każdy jest wartościowy
i zasługuje na szacunek!!! Uwaga… chcemy więcej takich warsztatów!!

 

 

 
Typ Artykulu: