O projekcie

Uwaga! Ruszamy z drugą edycją projektu Trudny Temat: weź to na warsztat  

Jeśli pracujesz w szkole podstawowej (klasy 4-6), gimnazjalnej llub ponadgimnazjalnejjako nauczyciel_ka, dyrektor_ka, bibliotekarz_ka - zbierz grupę młodzieży i  ZAPISZ SIĘ DO PROGRAMU!

 

Formularz ZGŁOSZENIOWY znajdziesz TUTAJ!  zapisy trwają do 22 WRZEŚNIA!

 

Jakie działania zaplanowaliśmy dla uczestników i uczestniczek?

Do programu zapraszamy SZKOŁY z całej Polski.  

Nauczyciel/ nauczycielka otrzyma od nas wsparcie w postaci:

1.  materiałów edukacyjnych: PUBLIKACJI ON LINE,   prezentacji Krok po kroku. 

2.  plakatu (elektronicza wersja) do promocji AKCJI TRUDNY TEMATU: weź to na warsztat w szkole

3. 2 webinariów (spotkania eksperckie online)  

 

 

Opis programu Trudny Temat: weź to na warsztat

 

W ostatnich latach w Polsce nasilają się sygnały świadczące o radykalizacji młodych ludzi. Potwierdzają to badania (m.in. “Młodzież 2013” CBOS), z których wynika że rośnie liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych (38 proc.) dla których demokracja nie stanowi już nadrzędnej wartości („niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy demokratyczne”), pogłębia się także radykalizacja zwolenników ideologii prawicowych. W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku odsetek badanych deklarujących skrajne poglądy prawicowe osiągnął 37 proc.

Jak radzić sobie z kontrowersyjnymi tematami w klasie? Jak poruszać z młodymi ludźmi tematy ważne i trudne, o których nikt nie chce mówić? Jak rozmawiać efektywnie, tak aby wykorzystać w pełni  możliwości spotkania? Jak konfrontować się w istotnych sprawach nie niszcząc relacji?

W projekcie chcemy opracować i przećwiczyć metody i techniki rozwiązywania konfliktów i prowadzenia rozmów na trudne tematy w środowisku szkolnym, które będą stanowiły gotowy model dla uczniów i uczennic, nauczycieli/-ki a także rodziców.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie platformy do rozmów o trudnych tematach oraz podejmowania konstruktywnych działań w środowisku szkolnym i lokalnym.

 

●        Ułatwienie podejmowania w szkołach i lokalnym środowisku merytorycznych, opartych na wzajemnym szacunku rozmów na trudne i "niewygodne" tematy.

●        Udostępnienie nauczycielom/-kom i uczniom i uczennicom sprawdzonych i  gotowych metod pracy w sytuacjach kryzysowych.

●        Zachęcenie nauczycieli do podejmowania działań wokół trudnych tematów - inicjowania rozmów, debat, akcji społecznych i teatralnych i filmowych oraz warsztatów wokół trunych tematów.

 

Główne działanie w projekcie: 

W drugim etapie projektu (wrzesień 2017)  zapraszamy 200 szkół “zrzeszonych” z programem, które podejmą się wykorzystania przygotowanych narzędzi w swojej praktyce edukacyjnej. 

Głównym działaniem w programie jest zorganizowanie w szkole AKCJI  TRUDNY TEMAT: weż to na warsztat. Każda zgłoszona do programu szkoła otrzyma prezentację Krok po kroku przez projekt,  publikację (narzędziownik) online z opisem 5 metod pracy oraz plakat promujący imprezę. Sami lub z grupą młodzieżową wybierzecie Wasz Trudny Temat, o którym będziecie chcieli porozmawiać w szkole. Wybierzcie jedną z pięciu metod zaproponowanych w publikacji i zorganizujcie Dzień Trudnego Tematu. Otwórzcie się i całą szkolną społeczność na kontrowersyjne tematy, zobaczcie jak można zacząć rozmawiać o nich w szkole. Zaprosimy także uczestników i uczestniczki na dwa webinaria eksperckie. 

Osoba, która zrealizuje akcję w swojej szkole otrzyma od nas zaświadczenie, że była koordynatorem akcji. 

Wszystkie działania w programie są bezpłatne.

 

Harmonogram

Okres

Działanie

 

 sierpinia 2017 – 22  września 2017

 

zgłoszenia do programu przez formularz internetowy

    27 września 2017

    11 października 2017

webinarium: Krok po kroku

webinarium ekspercie o metodach w szkole

 

październik 2017 – listopad 2017

 

realizacja AKCJI TRUDNY TEMAT: weź to na warsztat /  działań w szkołach

 

 

listopad 2017

 

      sprawozdania z przeprowadzonych działań 

 

Obejrzyj filmik, z którego dowiedzie się co się działo w poprzedniej edycji:

 

Zapisy odbywają się za pomocą platformy Społeczność CEO,  system jest prosty, jeśli masz problemy 

zajrzyj tutaj:   

http://issuu.com/malinajanusz/docs/panel_uczestnika_1.0.2?e=0/14446465

 

 

 

 

****** POPRZEDNIA EDYCJA *****

Opis projektu:  Trudny Temat: weź to na warsztat

Dlaczego?

W ostatnich latach w Polsce nasilają się sygnały świadczące o radykalizacji młodych ludzi. Potwierdzają to badania (m.in. “Młodzież 2013” CBOS), z których wynika że rośnie liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych (38 proc.) dla których demokracja nie stanowi już nadrzędnej wartości („niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy demokratyczne”), pogłębia się także radykalizacja zwolenników ideologii prawicowych. W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku odsetek badanych deklarujących skrajne poglądy prawicowe osiągnął 37 proc.

Jak radzić sobie z kontrowersyjnymi tematami w klasie? Jak poruszać z młodymi ludźmi tematy ważne i trudne, o których nikt nie chce mówić? Jak rozmawiać efektywnie, tak aby wykorzystać w pełni  możliwości spotkania? Jak konfrontować się w istotnych sprawach nie niszcząc relacji?

W projekcie chcemy opracować i przećwiczyć metody i techniki rozwiązywania konfliktów i prowadzenia rozmów na trudne tematy w środowisku szkolnym, które będą stanowiły gotowy model dla uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, a także rodziców.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie platformy do rozmów o trudnych tematach oraz podejmowania konstruktywnych działań w środowisku szkolnym i lokalnym.

●Ułatwienie podejmowania w szkołach i lokalnym środowisku merytorycznych, opartych na wzajemnym szacunku rozmów na trudne i „niewygodne” tematy.

Udostępnienie nauczycielom/-kom, uczniom i uczennicom sprawdzonych i gotowych metod pracy w sytuacjach kryzysowych.

●Zachęcenie nauczycieli i nauczycielek do podejmowania działań wokół trudnych tematów - inicjowania rozmów, debat, akcji społecznych, teatralnych i filmowych, oraz warsztatów wokół tych tematów w szkole.

Co się będzie działo:

W pierwszym etapie działania w projekcie ”Trudny temat: weź to na warsztat” wybierzemy 30 zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych (klasy 4-6) i  ponadpodstawowych w Polsce, które zidentyfikują tematy trudne i kontrowersyjne, wokół których powstają konflikty: w szkole, ich miejscowości, a także w przestrzeni wirtualnej. Po przeprowadzonej diagnozie z wykorzystaniem zaproponowanych narzędzi młodzież we współpracy z opiekunem wybierze jedną z zaproponowanych ścieżek działania wokół wybranego tematu: edukacja filmowa, teatr forum, kampanie społeczne, okrągły stół,  warsztaty bez przemocy.

Uczniowie i nauczyciele wypracują i sprawdzą wybrany model pracując metodą projektu. Najlepsze rozwiązania, wzory oraz efekty szkolnych działań poddamy ewaluacji i opracujemy w formie gotowych poradników z materiałami pomocniczymi (TOOLKIT): ćwiczenia, materiały audiowizualne itp., które następnie upowszechnimy w Polsce i Europie.

W kolejnym etapie do projektu zaprosimy 200 szkół “zrzeszonych” z programem, które podejmą się wykorzystania przygotowanych narzędzi w swojej praktyce edukacyjnej. Temu działaniu towarzyszyć będzie także duża kampania społeczna skierowana do środowiska szkolnego i rodziców.

 

Jakie działania zaplanowaliśmy dla uczestników i uczestniczek?

Do pierwszego etapu programu zapraszamy 30 grup uczniowskich z całej Polski, pod opieką nauczyciela lub nauczycielki (opiekun/ka zgłasza grupę).  

Młodzież otrzyma od nas wsparcie w postaci:  materiałów edukacyjnych  (metodycznych),  dwudniowych warsztatów inaugurujących projekt, jednodniowego, intensywnego warsztatu  w szkołach.

Dla uczniów/uczennic i nauczycieli/nauczycielek przygotujemy także szereg materiałów edukacyjnych oraz scenariusze zajęć. Wszystkie działania w programie są bezpłatne.

 

Harmonogram:

Okres

Działanie

 

sierpień 2016 – wrzesień 2016

 

zgłoszenia do programu przez formularz internetowy

 

październik 2016 – listopad 2016

 

2-dniowe szkolenie dla liderów – nauczycieli/ek i uczniów/czennic – w Warszawie

 

grudzień  2016 – marzec 2017

 

jednodniowe szkolenia w szkołach 

 

październik 2016 – czerwiec 2017

 

realizacja uczniowskich działań w szkołach

 

czerwiec 2017 – wrzesień 2017

 

Opracowanie PUBLIKACJI (TOOLKIT)