Rozwiążmy to razem

 

Rozwiążmy to razem. Reagowanie na przemoc i wspólne rozwiązywanie konfliktów. 

****************************************************************************************************************************************************************************************

AKTULANOŚCI:

 

Warsztaty dla uczniów i uczennic!

W marcu odbyły się 4 warsztaty dla grup młodzieżowych w szkołach. W kwietniu kontynuujemy odwiedziny w kolejnych klasach.   

             

 

**************************************************************************************

Znamy już daty warsztatów dla rodziców! zapisz się już dziś!

widzimy się: 7 lub  14 kwietnia 

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY DLA RODZICÓW

**************************************************************************************

RELACJA Z WARSZTATÓW

Przeczytajcie o warsztatach dla nauczycieli. 

Odbyły się już wszystkie 8 warsztatów w 4 szkołach. 

 

 

******************************************************************************************************************************************************************************************************

MATERIAŁY: 

 

SCENARIUSZ I TEKST 

 

 

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

OPIS PROJEKTU:

Cel? 

Celem projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poprzez wprowadzenie do 4 warszawskich szkół metody pracy ze sporami i konfliktem, CoResolve Youth Speak.  Poprzez możliwości, jakie daje praca z tą metodą, chcemy zaproponować szkołom zmianę kultury rozmawiania, rozwiązywania sporów i konfliktów, podejmowania decyzji, a co za tym idzie – włączania głosów mniejszościowych. Proponujemy dyrekcji, radzie pedagogicznej, ale przede wszystkim młodzieży naukę metody oraz kompleksowe wsparcie przy dalszym samodzielnym korzystaniu z niej w codziennym życiu szkoły.

Priorytetem będą szkoły, w których w roku szkolnym 2017/2018 będą wprowadzane zmiany związane z reformą edukacji.

 

Metoda CoReslove Youth Speak to wywodzący się z Deep Democracy Institute (tzw. metody głębokiej demokracji) sposób na pracę w grupie. Osią metody jest przekonanie, że w grupie spotykają się różne osoby, które mają różne opinie oraz perspektywy, i to te różnice stają się powodem napięć i konfliktów. Metoda ta pozwala w prosty i szybki sposób zniwelować napięcie i dojść do sedna konfliktu, a przy okazji nie wymaga dodatkowych materiałów i skomplikowanych narzędzi. Wymaga jedynie poznania i przećwiczenia metody, tak by docelowo młodzież mogła używać jej sama lub z małym wsparciem nauczyciela. Metoda ta jest skutecznie wykorzystywana przez uczniów i uczennice w szkołach np. w RPA, Niemczech i Polsce.  

 

Dlaczego?

Z badań IBE przeprowadzonych w roku 2014 wynika, że liczba uczniów i uczennic doświadczająca przemocy w szkole wynosi 13%. Badanie to wyraźnie pokazuje, że powodem przemocy jest brak tolerancji dla różnic między uczniami i uczennicami oraz  napięcia i konflikty, które narastają z powodu tych różnic (między innymi status ekonomiczny, miejsce urodzenia, wygląd). Młodzież się radykalizuje, nie rozmawia ze sobą, dochodzi do polaryzacji poglądów.  Co dziesiąte dziecko doświadcza dręczenia, szczególnie zaś narażone są dzieci z rodzin ubogich, pozostające bez wsparcia rodziców. Agresywne zachowania mają miejsce głównie w klasach IV–VI szkoły podstawowej.

Badanie pokazało także, że większość uczniów w polskich szkołach przynajmniej od czasu do czasu doświadcza szeroko rozumianych agresywnych zachowań ze strony kolegów i koleżanek. 54% badanych uczniów mówi, że doświadcza przynajmniej raz w miesiącu: obgadywania, izolacji, nastawiania klasy przeciwko nim. 49% doznaje: wyzywania, obrażania, krzyczenia; 42%: wyśmiewania, ośmieszania, wyzywania. Młodzieży brakuje narzędzi do reagowania w trudnych sytuacjach, co powoduje wzrost napięcia i wzrost zachowań agresywnych, zmniejsza to także  poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole.

Ta sytuacja stawia szkoły wobec wyzwania, jakim jest nie tylko wsparcie samych uczniów, ale też takie kształtowanie postaw i relacji w całej społeczności szkolnej, które pomagają odpowiadać na różnorodność społeczną oraz reagować na związane z nią trudności.  

 

Co będzie się działo?

Projekt zakłada kompleksowe przeszkolenie całej społeczności szkolnej, od dyrekcji po rodziców, z metody CoResolve Youth Speak, która pozwala reagować na trudne i konfliktowe sytuacje w szkole, daje poczucie sprawczości, wzmacnia głosy mniejszościowe i, co za tym idzie, zwiększa poczucie bezpieczeństwa. 

Projekt zwiększa widoczność uczniów o różnych pochodzeniu społecznym i mających różne opinie, przełamując mit o Polsce jako społeczeństwie podzielonym, spolaryzowanym. Oddaje głos samym uczniom, dając im wolność mówienia w swoim imieniu oraz słuchania innych według jasnych zasad/ Metoda ta zorientowana jest na taki sposób rozmowy, która umożliwia pozostanie w dobrych relacjach i prowadzenie rozmowy/ sporu z szacunkiem.

Umożliwia udział w debacie lub poruszanie trudnego tematu czy wspólne podejmowanie decyzji wszystkim uczniom niezależnie od ich sytuacji, pochodzenia i opinii, nie szufladkując poszczególnych osób jako przynależnych do określonej grupy społecznej. Dzięki temu młodzież warszawskich szkół będzie mogła czuć się bezpiecznie w swoim środowisku i wypowiadać swoje opinie bez ryzyka, że będzie to wiązało się z doświadczeniem agresji słownej (np. wyśmiewania) czy wykluczenia.

Jakie działania zaplanowaliśmy?

Do programu zapraszamy 4 warszawskie szkoły. 

Każda szkoła otrzyma od nas wsparcie w postaci:  materiałów edukacyjnych , szkoleń dla dyrekcji,  warsztatów dla rad pedagogicznych i uczniów/uczennic w szkołach oraz otwartego szkolenia dla rodziców. A także wsparcie superwizyjnego w trakcie trwania całego projektu.  

 Wszystkie działania w programie są bezpłatne.

 

 

Harmonogram:

Okres

Działanie
 wrzesień 2017  nabór do projektu
październik 2017  spotkanie dla dyrekcji
listopad - grudzień 2017  szkolenia dla rady pedagogicznej
styczeń- kwiecień 2018  otwarte szkolenie dla rodziców
styczeń - kwiecień 2018  szkolenia dla uczniów i uczennic
maj 2018   spotkanie ewaluacyjne dla dyrekcji

 

Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, współfinansowany przez miasto st. Warszawę.