Opiekun projektu:  Beata Gutowska

Szkoła: Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Luborzycy

Temat:  przemoc fizyczna i słowna 

Metoda: edukacja filmowa

 

Główne działania podejmowane przez grupę projektową

 Po wybraniu tematu: przemoc fizyczna i słowna oraz narzędzi, kolejnym krokiem było zorganizowanie w gimnazjum  akcji Tygodnia bez przemocy, który odbył się w dniach 2-6.10.2017 w ramach kampanii - STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE. Jej inicjatorem był Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy GOPS  w Kocmyrzowie Luborzycy. Odbył się  konkurs plastyczny na plakat i hasło nawiązujące do tematu akcji i dotyczące przemocy rówieśniczej w szkole.

18.10.2017 zainicjowano Obchody Światowego Dnia Godności w Polsce.

W dniach 14 i 15.11. 2017 miały miejsce  dwie prelekcje radczyni prawnej – pani  Magdaleny Kowalskiej – Gracy na temat odpowiedzialności karnej nieletnich dla klasy siódmej szkoły podstawowej oraz klas drugich i trzecich gimnazjalnych. Dwugodzinne prelekcje wzbudziły wielkie zainteresowanie i dużo pytań.

W dniach  27 do 29 11.2017 odbyły się warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez panią Sylwię Zawalską- Wierzbińską – przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Kocmyrzowie- Luborzycy na temat przemocy i agresji rówieśniczej w klasach drugich i trzecich gimnazjum.

We wszystkich klasach tematem godzin wychowawczych podczas trwania projektu były agresja i przemoc oraz przeciwdziałanie im. Wykorzystano m.in. film profilaktyczny „Powstrzymać agresję” w reżyserii i według scenariusza Mariusza Wołkowicza oraz związane z filmem konspekty lekcji autorstwa Kuby Snochowskiego. Popularyzowano też dostępne w bibliotece szkolnej publikacje: „Księga dobrych manier” ( „Der neue Knigge”) , „Poradnik dobrego zachowania” etc.

Moja grupa – klasy drugie gimnazjum odbyły po moją opieką warsztaty filmoznawcze pod tytułem „Mała szkoła zachowania”. Oglądały fragmenty filmów niemieckojęzycznych z serii „Die kleine Benimmschule” i wypełniały karty pracy w języku niemieckim. Potem uczniowie odczytywali notatki i zawiązała się dyskusja (częściowo w języku niemieckim, częściowo w polskim).

Na prowadzonych przeze mnie zajęciach artystycznych filmowych uczniowie klas trzecich zapoznali się z zasadami zachowania się podczas projekcji filmowych i w kinie oraz wyrażania swych emocji w sposób kulturalny.

Odbiór działania

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem.  Liczne plakaty zdobiły korytarze szkolne. W trakcie prelekcji i warsztatów uczniowie chętnie włączali się w dyskusję i zadawali dużo pytań.

O metodzie:

Mocne strony: Film umożliwia wypowiedź o swoich problemach i doświadczeniach w sposób "zapośredniczony" – komentując zachowanie bohaterów, widzowie opowiadają o sobie.

 

    

Typ Artykulu: