czw., 11/30/2017 - 13:32

Projekt został zrealizowany przez uczniów klasy III gimnazjum. Dość często pracujemy metodą projektów. Uczniowie dobrze współpracują ze sobą. Mają do siebie zaufanie i nie mają problemu z wypowiadaniem się na forum klasy. Na warsztat wzięliśmy wulgaryzmy.

czw., 11/30/2017 - 13:26

Po emocjonującej dyskusji i głosowaniu wybraliśmy temat wykluczenie, a dokładnie wykluczenie osób niepełnosprawnych. Ponieważ w naszej szkole jest wiele osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, i niestety zdarzyły się też sytuacje, że tym uczniom dokuczano i wyśmiewano ich. W związku z tym grupa projektowa chciała przedyskutować zaistniałe incydenty na forum całej szkoły. 

czw., 11/30/2017 - 12:43
W nasz projket bardzo zaangażował się samorząd uczniowski, spotykaliśmy się w sumie trzy razy, żeby zaplanować działanie. Członkowie grupy projektowej widzieli w tym ogromne znaczenie, wiedzieli że robią coś ważnego. Ze względu na entuzjastyczne przyjęcie programu i potrzebę dalszych rozmów na trudny temat mamy w planie kontynuację programu w grudniu dla pozostałych klas pierwszych. Wybraliśmy trudny temat - wykluczenie. 
wt., 11/21/2017 - 11:29

Po połączeniu się w toku reformy SP nr 3 z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu zniknęły dotychczasowe podziały między innymi płot na boisku szkolnym oddzielający młodszych i starszych uczniów. Działanie to wzbudziło ogromne kontrowersje pośród dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli. Temat wymagał głębokiej dyskusji aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Po zebraniu argumentów od rówieśników oraz dorosłych uczniowie przygotowali podczas lekcji etyki debatę oksfordzką.

wt., 11/21/2017 - 11:18

Na początku został wybrany temat "Niepełnosprawni są wśród nas". Następnie metodą burzy mózgów zastanawialiśmy się co jest źródłem tego, że nie szanujemy osób niepełnosprawnych i zawsze inny znaczy gorszy. Pracowaliśmy metoda teatru forum. 

Strony