Między marcem a czerwcem 2018 przeprowadziliśy 8 warsztatów poświęconych tematyce rozwiązywania konfliktów, sporób i podejmowania decyzji. 

 

W trakie spotkań z uczniami i uczennicami szczególnie dbaliśmy o to by uczniowie .... 

 

Typ Artykulu: