MATERIAŁY EDUKACYJNE DOTYCZĄCE WARSZTATÓW CORESOLVE:

Tekst merytoryczny:

Przeczytajcie tekst pt. "CoResolve - charakterystyka i opis metody" przygotowany przez Małgorzatę Borowską.  

 

Scenariusz lekcji:

Zapoznajcie się ze scenariuszem lekcji pt. "CoResolve" przygotowanym przez Małgorzatę Borowską. 

 

 

Kto za tym stoi? 

 

CoResolve Youth Speak, metoda Myrny Lewis wywodząca się z jej pierwszego narzędzia Deep Democracy. 

 

 

Więcej informacji na stronie: CoResolve i Deep Democracy 

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.