Zbliżamy się do końca roku i tym samym do końca szkoleń dla dyrekcji i rad pedagogicznych w projekcie Rozwiążmy to razem.  W projekcie pracujemy z czterema warszawskimi szkołami na Ursynowie, na Woli, w Śródmieściu i w Rembertowie.

W listopadzie odbyło się szkolenie dla dyrekcji, w którym uczestniczyły Panie dyrektor i wicedyrektor oraz psychologowie i pedagożki ze szkół. Spotkaliśmy się na początku listopada w Menorze na placu Grzybowskim, żeby rozmawiać o projekcie, zaplanować wspólne działania, zaprojektować ankietę dla uczniów i nauczycieli oraz zapoznać się ze sobą i z metodą, którą potem będziemy przedstawiać w szkołach.  

W grudniu odwiedziłyśmy ze szkoleniami szkoły i rady pedagogiczne. W trakcie szkoleń grupy nauczycieli i nauczycielek zaopoznały się z programem całego projektu oraz z fragmentami matody Coresolve Youth Speak. Rozmawialiśmy o wyzwaniach, które stoją przed nauczycielami i nauczycielkami w życiu szkoły m.in o tym jak pomagać uczniom w trudnych sytuacjach, o trudnych relacjach z rodzicami, ale także o tym czy lubimy wyjazdy na zieloną szkołę ;-)  

 

 

 

Typ Artykulu: