MATERIAŁY EDUKACYJNE DOTYCZĄCE  TEATRU FORUM:

Tekst merytoryczny:

Przeczytajcie tekst pt. "Teatr Forum - charakterystyka i opis metody" przygotowany przez Aldonę Żejmo- Kudelską i Marię Depta.  

 

Scenariusz lekcji:

Zapoznajcie się ze scenariuszem lekcji pt. "Teatr Forum" przygotowany przez Aldonę Żejmo- Kudelską i Marię Depta. 

 

 

 

 

Kto za tym stoi?

Fundacja Drama Way została powołana w marcu 2011 przez osoby, które od wielu lat profesjonalnie zajmują się pracą metodą dramy w obszarze kultury, szeroko pojętej edukacji i rozwoju osobistego. Fundatorzy połączyli swe siły aby tworzyć i wspierać niekomercyjne projekty, w których drama i teatr służą podniesieniu jakości życia ich uczestników - szczególnie w odniesieniu do grup marginalizowanych i defaworyzowanych.
Zespół Fundacji tworzą  osoby, które w działania na rzecz innych zaangażowały swoją pasję, energię twórczą, ale także wysokie umiejętności i kwalifikacje.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.