1. Klub Dobrej Rozmowy 

Przewodnik ten jest adresowany do młodzieży w wieku 11-18 lat oraz nauczycieli i nauczycielek różnych etapów edukacyjnych. Zapraszamy w nim do zakładania w szkołach klubów dobrej rozmowy o uchodźcach i współczesnych migracjach. Mogą to być prowadzone na podobnych zasadach jak szkolne koła zainteresowań, choć ostateczna formuła powinna odpowiadać młodzieży. Materiał ten ma pomóc młodzieży krok po kroku zorganizować klub dobrej rozmowy, a także podsunąć proponowane tematy do dyskusji oraz wesprzeć w planowaniu przebiegu spotkań.

Kliknij w obrazek i oglądaj publikację. 

 


 

2. Kurs intenernetowy "Miej oko na nienawiść": 

Jednym z trudnych tematów w szkole jest mowa nienawiści, polecamy materiały, które powstały w ramach projektu Nienawiść. Jestem przeciw.

 

Udostępniamy Otwarty Kurs Internetowy (ang. Massive Open Online Course) "Miej oko na nienawiść".

Polecamy go zarówno nauczycielom i nauczycielkom jak i uczniom i uczennicom!

W kursie znajduje się wiedza na temat zjawiska mowy nienawiści, dykrysminacji, informacje

o sposobach przeciwdziałania mowie nienawiści, oraz inspiracje do działań w tamacie.

Kurs dostępny jest zarówno w języku polskim, jak i po angielsku.

Kliknij w obrazek by rozpocząć kurs!  

Kurs w języku polskim:

Kurs w języku angielskim:

 


 

3. "Kapelusze myślowe" Eduwardo De Bono

Polecamy metodę opracowaną przez Eduardo  de Bono, opisaną w ksiażce pt. "Sześć myślących kapeluszy. Uwolnij umysł od sztampowego myślenia". 

Jeśli chcecie użyć tej metody ułatwić to może film instruktażowy "Dobre spotkanie. Jak to zrobić?"  przygotowany przez Monikę Bełdowską. 

 

Film powstał we współpracy Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i stanowi uzupełnienie do treści poruszanych podczas szkoleń „DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?": http://www.biblioteki.org/pl/spotkani... 
Miniwykład z serii „DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa -- Użycie niekomercyjne -- Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Utwór powstał w ramach Programu „Wspieranie Programu Rozwoju Bibliotek 2015" realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy wykorzystaniu środków 

 


 

4. Kodeksy uczniowskie 

Dzięki uprzejmości Szkoły z Klasą przedstawiamy Kodeks 2.0, czyli prosty sposób, aby wypracować zasady korzystania z nowych technologii. Kodeks 2.0 to zestaw reguł, które porządkują zamieszanie z nowymi technologiami w szkole. Kodeks powinien wyjaśniać, jak komputer, Internet, komórka itp. – wspaniałe w zabawie i komunikacji – mogą pomóc mądrej edukacji, a nie tylko dostarczać prostych pomocy, gotowców i ściąg, które zastępują własną twórczość i rozleniwiają umysły. 

Dowiedzcie się wiecej z tekstu Kodeks 2.0. Możecie również ściągną plik z plakatem do wykorzystania lub napisać maila i wyślemy Wam plakaty pocztą. 

 


 

5. Mediacje rówieśnicze

Mediacje rówieśnicze/ szkolne to metoda rozwiązywania konfliktów w szkole. Polega ona na szukaniu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy mediatora - ucznia. Mediatorem szkolnym może zostać uczeń cieszący się zaufaniem wśród  rówieśników, niezaangażowany bezpośrednio w spór, bezstronny, posiadający umiejętności rozwiązywania konfliktu w oparciu o współpracę. Zadaniem mediatora rówieśniczego jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na bezprzemocowe wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb  i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiązań.

(źródło: https://www.ore.edu.pl/mediacje/mediacje-rowienicze)

 

Film o mediacjach rówieśniczych przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji: 

 

oraz film pt. "Można inaczej- mediacje w szkole" przygotowany przez Stowarzysznie Interwencji Prawnej w ramach projektu "Porozmawiajmy o tym co nas łączy. promocja mediacji międzykulturowej w szkole". Wiecej o projekcie: TUTAJ

 

Polecamy także tekst Witolda Klausa pt. Mediacje w szkole. 

 


6. Gra BELFEDAR

Belfedar to gra kooperacyjna, którą można wygrać tylko dzięki współpracy między uczestnikami. Doskonale rozwija ona umiejętności społeczne, niezbędne do pozytywnego rozwiązywania konfliktów, bez użycia przemocy. Dzieje się tak poprzez zadania mające na celu: poznanie samego siebie oraz pozostałych graczy, rozwijanie szacunku do siebie i innych, kreatywne pomysły, a także wyrażanie i kontrolowanie emocji, słuchanie i współpraca.

Więcej infromacji na stornie: TUTAJ

Grę można zamówić przez stronę: BELFEDAR.ORG

 

 

**** 

JUŻ NIEDŁUGO ZNAJDZIESZ TU MATERIAŁY DOTYCZĄCE PONIŻSZYCH TEMATÓW:   

 

1. Warsztaty bez przemocy

 

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.