MATERIAŁY EDUKACYJNE DOTYCZĄCE METODY "STÓŁ POWSZECHNY":

Tekst merytoryczny:

Przeczytajcie tekst pt. "Strefa Wolnosłowa- Warsztat - Stół Powszechny" przygotowany przez Alicję Borkowską.  

 

Scenariusz:

Scenaruisz pracy pt. "Strefa Wolnosłowa- Warsztat - Stół Powszechny" przygotowany przez Alicję Borkowską.  

 

Kto za tym stoi?

 

Fundacja STREFA WOLNOSŁOWA powstała z inicjatywy osób zajmujących się teatrem, literaturą, fotografią, organizacją działań animacyjnych, inicjatyw kulturalnych i artystycznych, pisaniem o teatrze, filmie, podróżach.

Mamy na celu organizację działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych nastawionych na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy. Interesują nas inicjatywy na granicy sztuki i interwencji społecznej, poruszające aktualne problemy w Polsce, Europie i na świecie, działania artystyczne angażujące osoby z różnych grup społecznych, umożliwiające spotkanie poprzez sztukę, promujące czynną postawę wobec rzeczywistości społecznej.

Poprzez artystyczne projekty międzynarodowe, działania interdyscyplinarne oraz inicjatywy angażujące uchodźców i imigrantów mieszkających na terytorium Polski działamy na rzecz dialogu międzykulturowego, integracji europejskiej i praw człowieka.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.