MATERIAŁY EDUKACYJNE DOTYCZĄCE KAMPANII SPOŁECZNEJ:

 

Tekst merytoryczny:

Przeczytajcie tekst pt. "Kampania społeczna - opis metody" przygotowany przez Annę Iżyńską.  

Scenariusz lekcji: 

Zapoznajcie się ze scenariuszem lekcji pt. Jak stworzyć kampanię społeczną? przygotowany przez Annę Iżyńską. 

 

Kto za tym stoi? 

 

Fundacja Komunikacji Społecznej to idea komunikowania dla wspólnego dobra 

Wierzymy, że lepsza komunikacja stanowi klucz do lepszej przyszłości.

Misją FKS jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym zdrowa, otwarta komunikacja jest środkiem zmiany na lepsze.

FKS działa poprzez udostępnianie użytecznym inicjatywom dla dobra publicznego narzędzi komunikacji marketingowej w celu zwiększenia ich realnej skuteczności społecznej. 

W swych działaniach FKS stara się realizować zasady: 
dialogu, współpracy i odpowiedzialności.

Zasada dialogu to otwartość i chęć zrozumienia postaw i wartości beneficjentów projektu, połączone z uznaniem ich podmiotowości. 

Zasada współpracy oznacza gotowość budowania w trakcie przeprowadzania kampanii szerokich koalicji między różnymi podmiotami. 

Odpowiedzialność w procesie komunikacji jest zaś synonimem świadomości konsekwencji - także tych negatywnych - podejmowanych przez siebie działań.

 

Fabryka Komunikacji Społecznej to firma, specjalizująca się w marketingu społecznym. Główny obszar jej działalności to badania, strategie komunikacji oraz realizacje kampanii o charakterze społecznym. Kampanie realizujemy wykorzystując narzędzia reklamowe oraz PR.

Jesteśmy doświadczoną agencją specjalizującą się w komunikacji społecznej dla potrzeb różnych klientów: biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Fabryka istnieje od 2003 roku i została założona przez osoby związane z Fundacją Komunikacji Społecznej, która działa od 1998 roku.

Jako wydawcy jedynego w Polsce portalu o kampaniach społecznych z całego świata www.kampaniespoleczne.pl jesteśmy na bieżąco z pomysłami i trendami w marketingu społecznym.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.