Imię i nazwisko: Michał Szczepanik
Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej
Trudny temat: Jak dotrzeć do ludzi, którzy palą w piecach byle czym i zatruwają nam życie?
Metoda: Kampania społeczna.
 
Grupę projektową stanowiły uczennice i uczniowie z klasy III gimnazjum, była to ta sama klasa która brała udział w I edycji programu.
Zbliża się sezon grzewczy, znów Polskę spowije smog, który zabiera nam lata życia, powoduje, że trudno uprawiać sporty zimowe, ten problem dotyczy naszej miejscowości, nie wiemy jednak jak uświadomić jego ciężar dorosłym którzy palą w piecach byle czym.
Mocne i słabe strony metody to:

Mocne strony, zaangażowanie wszystkich uczniów i uczennic, możliwość wspólnego określenia działań, stosunkowo proste aktywności. Słabe strony: nie było.
Opis działania:

Zajęcia pozalekcyjne poświęcone przygotowaniu się do kampanii społecznej. Określenie zadań np. przygotowanie plakatów, komiksu, listu do dorosłych. Nagłośnienie akcji w szkole, prezentacja działań dla rodziców w czasie wywiadówki.
Linki do mediów: 
Informacja na stronie szkoły pojawi się w grudniu.
  

Typ Artykulu: