Imię i nazwisko: Katarzyna Grott i Dorota Zawadzka

Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Trudny temat: Kultura słowa- wulgaryzmy

Metoda: plakat, praca w grupach

 

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas 4-7 Szkoły Podstawowej
i 2-3 Gimnazjum brali udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej Trudny Temat:
weź to na warsztat.  Zagadnieniem, które wzięliśmy na warsztat była KULTURA SŁOWA- WULGARYZMY- niestety pojawiające się, na co dzień w rozmowach naszych uczniów.

Dlaczego ten temat? Pomimo wielu działań prowadzonych w tym zakresie na terenie naszej szkoły, zarówno przez wychowawców, pedagogów, czy psychologa szkolnego nadal występuje ten problem. Podczas spotkań Rady Pedagogicznej wielokrotnie poruszano temat wulgaryzmów i chociaż widoczne były poprawy, to efekt był krótkotrwały.
W porozumieniu z pedagogiem i psychologiem szkolnym ustaliłyśmy, wspólny plan działania.

W pierwszej kolejności uczniowie podczas apelu wychowawczego zostali poinformowani o przystąpieniu szkoły do projektu Trudny Temat: weź to na warsztat·
i zaakceptowali jego warunki.

W drugim etapie naszych działań uczniowie na godzinie wychowawczej mieli stworzyć bez pomocy nauczyciela plakat promujący kulturę słowa. Efektem ich pracy są plakaty, które można podziwiać na gazetce Samorządu Uczniowskiego.

 

Kolejnym etapem była akcja zawieszania znaków STOP WULGARYZMOM
na wszystkich szafkach uczniów oraz cytatów i wierszy w całej szkole (drzwi, okna, toalety, korytarze). Miały one za zadanie na każdym kroku, w każdym miejscu przypominać
i uwrażliwić uczniów na to, co mówimy, jak się do siebie odnosimy.

 

W efekcie podejmowanych działań, wreszcie zauważyć można wrażliwość uczniów na wulgaryzmy wypowiadane przez innych. Coraz częściej pojawiają się sytuacje,
w których to uczniowie zwracają uwagę swoim rówieśnikom.

To nie koniec naszych działań. Dopóki pojawiać się będą wulgaryzmy w naszej szkole, to my- nauczyciele będziemy wspólnie z wychowankami dalej działać w tym temacie.

 

Mocne strony metody:

- Plakaty, znaki, cytaty, wiersze wisiały w wielu widocznych miejscach w szkole. Nie można było ich ominąć, przegapić.

Słabe strony metody:

- Do skutku angażować uczniów bezpośrednio zainteresowanych tematem, w wszelkie akcje zwalczające problem wulgaryzmów.

 

 

Plakaty: 

Typ Artykulu: