W trakcie projektu odbyły się dwa otwarte spotkania dla rodziców/ opiekunów. Spotkaliśmy się by rozmawiać o tym jakie trudne, konfliktowe sytuacje zdarzają się w rodzinie, jakie mamy sposoby by sobie z nimi radzić i poznawaliśmy nowy sposób jakim jest metoda CoResolve.

Spotkaliśmy się dwukrotnie 14 kwietnia i 7 czerwca z chętnymi rodzicami, których dzieci chodzą do szkół objętych programem.  Pracowaliśmy na konkretnych trudnych sytuacjach, rozmawialiśmy o sprawdzonych, już działających metodach oraz poznaliśmy nową metodę CoResolve. 

 

 

Na potrzeby warsztatów dla rodziców/ opiekunów powstaly dwie pocztówki ze wskazówkami:

   

Typ Artykulu: