Kontakt

               

Malina Baranowska- Janusz

koordynatorka projektu 

ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
tel. 659 62 03 w. 111