Edukacja Filmowa

Kto?

      Fundacja Generator od 2008 roku z powodzeniem włącza film do promocji wiedzy, psychoedukacji i kształtowania postaw dzieci i dorosłych. W ramach swej misji Fundacja organizuje spotkania z filmem i psychologią, tworzy narzędzia do pracy wychowawczej i edukacyjnej z filmem (scenariusze lekcji wychowawczych, pakiety filmów, teksty eksperckie), organizuje szkolenia i spotkania networkingowe. Jej pierwszy i najbardziej znany projekt „Kinoterapia” stał się pozytywnym bodźcem do rozwoju filmoterapii w Polsce i pozwolił na opracowanie profesjonalnych narzędzi do tego typu pracy (listy filmów oraz opisy metody udostępnione na stroniewww.kinoterapia.pl). Jej kolejne projekty to: cykl pokazów Kina Letniego „Mózg podejrzany” w Centrum Nauki Kopernik poświęcony badaniom nt. ludzkiego mózgu, festiwal „Na szczęście film” realizowany w partnerstwie z Katedrą Psychologii Pozytywnej SWPS oraz ogólnopolskie warsztaty dla dzieci „Mój Przyjaciel Film”. Obecnie Fundacja rozwija dwa dodatkowe działania: pakiet filmów krótkometrażowych dla nauczycieli „Filmowe Lekcje Wychowawcze” oraz „Rodzinny Klub Filmowy”, czyli pokazy filmów dla dzieci, młodzieży i rodziców połączone z warsztatami i dyskusjami. Więcej informacji na stronach: www.kinoterapia.pl oraz www.projekcje.edu.pl

 

 

Co?

 

Edukacja Filmowa to ..... 

 

 

Jak?

 

Scenariusz lekcji ....